Źródło pomysłów na nowe produkty

 
Prezentujemy szczególną pomoc dla właścicieli firm i inwestorów - pomysły na nowe, niestandardowe produkty dla szeregu branż o różnym zaawansowaniu technicznym i potrzebnych środkach finansowych. To efekt naszej pracy wynalazczej oraz naszego kreatywnego interdyscyplinarnego myślenia z zakresu różnych dziedzin biznesu, techniki i wzornictwa. Są to dla Państwa możliwości wejścia na nowe rynki z nowymi produktami, inspiracja do otwierania nowych działalności gospodarczych oraz plany realizowania innowacyjnych projektów badawczo rozwojowych B+R. Każdy pomysł to możliwości rozwoju i źródło generowania zysków. Każdy pomysł to nowy projekt mający swój plan realizacji, etapy, budżet i sposoby oceny. Każdy pomysł jest szansą i możliwością obarczoną ryzykiem, które w kilku etapach zostaje nazwane i zweryfikowane pod kątem jego akceptacji lub odrzucenia.

System Obniżania Ryzyka Wdrażania Nowych Produktów pozwala redukować koszty na każdym etapie wdrożenia -  zmniejszanie kosztów projektowania, przygotowania produkcji , samej produkcji, dystrybucji , sprzedaży oraz użytkowania, serwisowania i końcowego recyklingu.
Temu służą kolejne etapy:
- realizacja Pracy " Kreacja Produktowa " prezentujące dokumentacje poszczególnych pomysłów wraz
  z wskazaniami technicznymi i marketingowymi,
- ocena technologiczna i finansowa w Państwa firmie,
- ocena przez Rzecznika Patentowego
- ocena wykonalności i kalkulacje firm kooperacyjnych
- oceny pomysłów w ośrodkach badawczych z ukierunkowaniem np. na aplikowanie o fundusze EU
  wspierające działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw

Dodatkowo każdy z wybranych pomysłów może zostać uszczegółowiony przez dodatkowe analizy rynku i badania klientów i użytkowników.

Możemy wspomagać Państwa także w fazie testów, prototypów i końcowego wdrażania produktów do produkcji przez wskazania sprawdzonych firm kooperacyjnych - wykonawcy część, podzespołów i całych produktów oraz rozwiązywanie problemów technologicznych. Współpraca z firmami kooperacyjnymi to trend rynkowy z którego powinniście Państwo skorzystać by przy minimalnych nakładach być firmą marketingową zarządzającą projektami i markami oraz koordynującą zlecenia produkcyjne do wyspecjalizowanych firm krajowych - kluczem są innowacyjne i konkurencyjne produkty które możemy wykreować dla Państwa.

 
 

Lista prac rozwijających Państwa ofertę produktową

 

KREACJA PRODUKTOWA
Opracowanie zadanej liczby pomysłów w kontekście Państwa dotychczasowej produkcji, wybranych wizjach produktów fizycznych i cyfrowych oraz analizie branży i konkurencji. Propozycje mogą być ukierunkowane dodatkowo na zadany park maszynowy, technologię produkcji, zestaw surowców i materiałów wyjściowych oraz odpady i surowce z recyklingu.

 

PROPOZYCJE PRODUKTOWE
To dostarczenie Państwu konkretnych przykładów na nowe produkty bazując na aktualnym stanie rynku i jej celem jest namierzenie takich kierunków tworzenia nowych ofert i produktów które dają największe możliwości sukcesu przez innowacyjne rozwinięcia w postaci prac wzorniczych. Wynajdujemy niedoceniane, nie rozwijane, produkty i koncepcje ofert - wzbogacamy je wskazując kierunki prac optymalizacyjnych dających szanse na szybkie wdrożenie do produkcji i sprzedaż.

 

KREATYWNA ANALIZA PRODUKTU ( fizycznego i cyfrowego )
Do tej Pracy najczęściej wybierany jest produkt o wiodącej sprzedaży, albo notujący spadki sprzedaży lub co do którego trudno pojąć decyzję o dalszym inwestowaniu lub zamknięciu produkcji. Na podstawie wszechstronnych analiz wskazujemy miejsca wdrożenia innowacji - zmiany konstrukcyjne, korekty w działaniu, obsłudze, poprawie wykorzystania, użyteczności, bezpieczeństwie, ergonomii, propozycje uproszczeń, zmian materiałowych, współpracy z innymi urządzeniami i osprzętem, nowe zastosowania, ... - wszystko sprowadza się do opracowania nowego potencjału wzrostu i rozwoju produktu tak by przynosił Państwa firmie wymierne zyski.

 

ANALIZY ASORTYMENTOWE
Specjalna propozycja dla przemysłowych i rzemieślniczych producentów artykułów spożywczych : piekarnie, ciastkarnie, lodziarnie, producenci napojów, wyrobów cukierniczych, przekąsek, a także restauracje, bary, puby, sieci fast food ... To narzędzie do przebudowy oferty produktowej by wyprzedzać konkurencję i zaciekawiać klientów nowymi doznaniami smakowymi.
- ocena i propozycje zmian receptury, składników, dodatków, smakowych, wizualnych, dekoracyjnych ...
- ocena ergonomii spożywania, estetyka wyrobów w różnych fazach użycia
- ocena opakowania
- pomysły na nowe wyroby, potrawy, napoje, przekąski
- oceny porównawcze z produktami konkurencji
- organoleptyczne analizy wyrobów

 

STUDIUM INNOWACYJNE
Szczególne opracowanie o dużym ładunku innowacyjności dające kilku letnie wyprzedzenie konkurencji i trendów na rynku. To opracowanie pomysłów na produkty na zadaną sytuację biznesową Państwa firmy dającą czas na  strategiczne zmiany i realizację rozłożonych w czasie etapów wdrożeniowych - zmianę struktury biznesowej, nawiązanie aliansów z dostawcami, analizy nowych rynków, wytypowanie kierunku inwestycyjnego i pozyskanie środków inwestycyjnych. Studium Innowacyjne wskazuje nowe szanse i potencjały rynkowe umocowując w nich w nich nowe produkty które mogą przestawić na nowe tory rozwoju aktualną Państwa działalność lub być planem na nowe biznesy i dywersyfikacją posiadanych zasobów finansowych.

 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@msgk.eu


 

POWRÓT DO GÓRY