Źródło pomysłów na nowe produkty

 
Prezentujemy szczególną pomoc dla właścicieli firm i inwestorów - pomysły na nowe, niestandardowe produkty dla szeregu branż o różnym zaawansowaniu technicznym i potrzebnych środkach finansowych. To efekt naszej pracy wynalazczej oraz naszego kreatywnego interdyscyplinarnego myślenia z zakresu różnych dziedzin biznesu, techniki i wzornictwa. Są to dla Państwa możliwości wejścia na nowe rynki z nowymi produktami, inspiracja do otwierania nowych działalności gospodarczych oraz plany realizowania innowacyjnych projektów badawczo rozwojowych B+R. Każdy pomysł to możliwości rozwoju i źródło generowania zysków. Każdy pomysł to nowy projekt mający swój plan realizacji, etapy, budżet i sposoby oceny. Każdy pomysł jest szansą i możliwością obarczoną ryzykiem, które w kilku etapach zostaje nazwane i zweryfikowane pod kątem jego akceptacji lub odrzucenia.

System Obniżania Ryzyka Wdrażania Nowych Produktów pozwala redukować koszty na każdym etapie wdrożenia -  zmniejszanie kosztów projektowania, przygotowania produkcji , samej produkcji, dystrybucji , sprzedaży oraz użytkowania, serwisowania i końcowego recyklingu.
Temu służą kolejne etapy:
- realizacja Pracy " Kreacja Produktowa " prezentujące dokumentacje poszczególnych pomysłów wraz
  z wskazaniami technicznymi i marketingowymi,
- ocena technologiczna i finansowa w Państwa firmie,
- ocena przez Rzecznika Patentowego
- ocena wykonalności i kalkulacje firm kooperacyjnych
- oceny pomysłów w ośrodkach badawczych z ukierunkowaniem np. na aplikowanie o fundusze EU
  wspierające działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw

Dodatkowo każdy z wybranych pomysłów może zostać uszczegółowiony przez dodatkowe analizy rynku i badania klientów i użytkowników.

Możemy wspomagać Państwa także w fazie testów, prototypów i końcowego wdrażania produktów do produkcji przez wskazania sprawdzonych firm kooperacyjnych - wykonawcy część, podzespołów i całych produktów oraz rozwiązywanie problemów technologicznych. Współpraca z firmami kooperacyjnymi to trend rynkowy z którego powinniście Państwo skorzystać by przy minimalnych nakładach być firmą marketingową zarządzającą projektami i markami oraz koordynującą zlecenia produkcyjne do wyspecjalizowanych firm krajowych - kluczem są innowacyjne i konkurencyjne produkty które możemy wykreować dla Państwa.

 
 

Lista prac rozwijających Państwa ofertę produktową

 

KREACJA PRODUKTOWA
Opracowanie zadanej liczby pomysłów w kontekście Państwa dotychczasowej produkcji, wybranych wizjach naszych pomysłów produktów fizycznych i cyfrowych oraz analizie branży i konkurencji.
Propozycje mogą być ukierunkowane dodatkowo na zadany park maszynowy, technologię produkcji, zestaw surowców i materiałów wyjściowych oraz odpady i surowce z recyklingu.

 

PROPOZYCJE PRODUKTOWE
To dostarczenie Państwu konkretnych przykładów na nowe produkty bazując na aktualnym stanie branży i jej celem jest namierzenie takich kierunków tworzenia nowych ofert i produktów które dają największe możliwości sukcesu przez innowacyjne rozwinięcia w postaci prac wzorniczych. Wynajdujemy niedoceniane, nie rozwijane, produkty i koncepcje ofert - wzbogacamy je wskazując kierunki prac optymalizacyjnych dających szanse na szybkie wdrożenie do produkcji i sprzedaż.

 

NOWE KONCEPCJE MASZYN I URZĄDZEŃ
Praca zawiera pomysły na nowe produkty dla producentów maszyn i urządzeń. To nowe konkurencyjne pozycje w ofercie, które w przyszłości zapewnią przetrwanie i rozwój na rynku. Autorskie techniki zbierania, analizy i wnioskowania danych o trendach, wymogach poszczególnych branż, standardach zarządzania, sprzedaży, marketingu, logistyki itp. pozwalają na opracowanie zgodnie z aktualna lub planowaną technologią produkcji nowe koncepcje maszyn i urządzeń. Wskazanie budowy, funkcji, grup potencjalnych Klientów... i wielu innych charakterystyk wymiernie przybliża nowe koncepcje i pozwala w celu znalezienia optymalnego rozwiązania przejście ścieżki decyzyjnej od ogółu do szczegółu.

Wskazując wybór kierunków rozwoju nowych maszyn i  urządzeń mamy na celu wzbogacenie Państwa oferty o nowe pozycje produktowe i argumenty przekonujące klientów do inwestycji.

 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@msgk.eu


 

POWRÓT DO GÓRY