Źródło pomysłów na nowe produkty

 
Prezentujemy szczególną pomoc dla właścicieli firm i inwestorów - pomysły na nowe, niestandardowe produkty dla szeregu branż o różnym zaawansowaniu technicznym i potrzebnych inwestycyjnych. To efekt naszej pracy wynalazczej oraz naszego kreatywnego interdyscyplinarnego myślenia z zakresu różnych dziedzin biznesu, techniki i wzornictwa. Są to dla Państwa możliwości wejścia na nowe rynki z nowymi produktami, inspiracja do otwierania nowych działalności gospodarczych oraz plany realizowania innowacyjnych projektów badawczo- rozwojowych B+R. Każdy pomysł to możliwości rozwoju i źródło generowania zysków. Każdy pomysł to nowy projekt mający swój plan realizacji, etapy, budżet i sposoby oceny. Każdy pomysł jest szansą i możliwością obarczoną ryzykiem, które w kilku etapach zostaje nazwane i zweryfikowane pod kątem jego akceptacji lub odrzucenia.

System Obniżania Ryzyka Wdrażania Nowych Produktów pozwala redukować koszty na każdym etapie wdrożenia -  zmniejszanie kosztów projektowania, przygotowania produkcji , samej produkcji, dystrybucji , sprzedaży oraz użytkowania, serwisowania i końcowego recyklingu.
Temu służą kolejne etapy:
- realizacja Pracy " Kreacja Produktowa " prezentujące dokumentacje poszczególnych pomysłów wraz
  z wskazaniami technicznymi i marketingowymi,
- ocena technologiczna i finansowa w Państwa firmie,
- ocena przez Rzecznika Patentowego
- ocena wykonalności i kalkulacje firm kooperacyjnych
- oceny pomysłów w ośrodkach badawczych z ukierunkowaniem np. na aplikowanie o fundusze EU
  wspierające działalność innowacyjną przedsiębiorstw

Dodatkowo każdy z wybranych pomysłów może zostać uszczegółowiony przez dodatkowe analizy rynku i badania klientów i użytkowników.

Możemy wspomagać Państwa także w fazie testów, prototypów i końcowego wdrażania do produkcji przez wskazania sprawdzonych firm kooperacyjnych - wykonawcy część, podzespołów i całych produktów oraz rozwiązywania problemów technologicznych.
Współpraca z firmami kooperacyjnymi to trend rynkowy, z którego powinniście Państwo skorzystać by przy minimalnych nakładach być firmą marketingową zarządzającą projektami i markami oraz koordynującą zlecenia produkcyjne do wyspecjalizowanych firm krajowych - kluczem są innowacyjne i konkurencyjne produkty które możemy wykreować dla Państwa.

 
 

Lista prac rozwijających Państwa ofertę produktową

 

KREACJA PRODUKTOWA
Opracowanie dokumentacji opisującej szczegóły budowy i działania naszych autorskich pomysłów na produkty fizyczne lub cyfrowe wzbogacone przez ich etapowe rozwinęcia i modyfikacje ułatwiające wdrożenie do produkcji.
Dodatkowo opis pomysłów zawiera charakterystyką grup klientów na nowy produkt oraz założenia działań marketingowych wprowadzających produkt na rynek.


STUDIUM INNOWACYJNE
Opracowanie nowych pomysłów wyprzedzających aktualny stan branży Państwa firmy. Pomysły są ukierunkowane na zadane minimalne ilości produkcji, park maszynowy, posiadaną technologię, materiały, odpady itp. Każdy pomysł poza opisem swojej istoty i działania zawiera wskazaniem grup klientów i propozycje działań marketingowych wprowadzających produkt na rynek.


PROPOZYCJE PRODUKTOWE
To dostarczenie Państwu propozycji na nowe produkty bazując na aktualnym stanie branży. Celem jest namierzenie takich kierunków tworzenia nowych ofert i produktów które dają największe możliwości sukcesu przez innowacyjne rozwinięcia w postaci prac wzorniczych. Wynajdujemy niedoceniane, nie rozwijane, produkty i koncepcje ofert - wzbogacamy je o nowe wartości użytkowe. Wskazujemy kierunki prac optymalizacyjnych dających szanse na szybkie wdrożenie do produkcji i sprzedaży.


NOWE KONCEPCJE MASZYN I URZĄDZEŃ
To wyspecjalizowane Studium Innowacyjne na branże producentów maszyn i urządzeń. Treść opracowania zawiera koncepcje nowych produktów ze wskazaniem budowy, funkcji, zastosowanych technologii tworząc nowe wartości i jakość na rynku w ramach aktualnej branży Państwa firmy lub branż nowych. Wskazując wybór kierunków rozwoju nowych maszyn i urządzeń mamy na celu wzbogacenie Państwa oferty o nowe pozycje produktowe i argumenty przekonujące klientów do współpracy oraz pełne wykorzystanie dotychczasowych zasobów i wiedzy.

 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@msgk.eu


 

POWRÓT DO GÓRY